اصفهان

————————————————————————————————————————————————————————-
راستی را
که چه شهریست سپاهان, عزیز
آن کسانی که ورا
نیمه ی آباد جهان نامیدند
باید اکنون که بنامند چنان جای دلانگیز, قشنگ؛
بی گمان , کل, زمین .

ه.سارنج
پنجم, نوامبر ۲۰۱۳
تورنتو