درباره نویسنده

Houshang Saranj - هوشنگ سارنج

متولد ۱۳۱۷ ایرانی اصفهانی. ادب آموخته دانشسرای عالی تهران‌ مدرس زبان و ادبیات فارسی.‌ دلباخته طبیعت. و خواندن و نوشتن. زود باور ساده دل. نه چندان دویده‌ام که به جایی رسیده باشم؛ که جایی برای من نبوده. اگر کسی‌ را آزرده‌ام، نه به خواست بوده، که بیشتر از ندانستن بوده. پرستوی مهاجر شده‌ام؛ به عشق رسیدن به بوستان حیاتم، که در سردسیر زمین به گل نشسته‌اند.