روز ویکتوریا - Victoira Day

اردیبهشت ۳۰م, ۱۳۹۶ توسط Houshang

هوشنگ سارنج - تورنتو

ملکه ویکتوریا، یگانه فرزند ادوارد، دوک کنت، چهارمین پسر جرج سوم و همسرش، ویکتوریا ماریا لوییسیا Victoria Maria Lousia دختر فرانسیس دوک Saxe-Coburg-Saalfeld روز ۲۴ ماه مى سال ۱۹۱۸ در لندن در کاخ  Kensington پا به عرصه ى هستى نهاد.

در یکسالگى پدر وى درگذشت و تحت کفالت مادر، بالید. روز ۲۸ جون سال ۱۸۳۸ رسما” در  Westminster Abby تاجگذارى کرد و به تخت فرمانروایى انگلستان نشست. در آن زمان لرد Melbourn  ( نخستین نخست وزیر وى) به آموزش سیاست و حکمرانى وى پرداخت.

در دوران ملکه ویکتوریا رویدادهاى بس مهمى در کشور او، انگلستان روى داد. پیروزى هاى ارتش انگلستان در جنگ تریاک علیه چین، سیطره بر بندر هنگ کنگ، موفقیت در جنگ هاى کریمه و شکست روسیه تزارى، برد جنگ بوئرها در جنوب آفریقا و از همه باﻻتر تسلط بر هندوستان و بیرون آوردن هند از چنگ کمپانى هند شرقى، کنترل مصر و مناطق بسیار دیگر از آن جمله اند. و نیز بنیاد مستعمره هاى سودآور که مهمترین منابع تامین مواد اولیه ى ارزانقیمت و بازار فروش فرآورده هاى کارخانه هاى فراوان و رو به ازدیاد انگلستان بود از این دوران آغازید.

استرالیا و کانادا هم در این دوره به جمع متحدان اقتصادى - نظامى انگلیس پیوستند که باعث رشد امپراتورى گردید. این کلنى هاى رو به افزایش موجب قدرت گرفتن انگلستان و بدل  شدنش از یک کشور کشاورزى به قطب صنعت جهان شدند.

در دوران ملکه ویکتوریا است که بهبود وضعیت اقتصادى مملکت، جمعیت را به دو برابر مى رساند و حکومت هاى محلی، گام هاى مٶثرى در جهت منافع کارگران برداشته، پارلمان هم به وضع قوانین حمایتى از مردم مى پردازد. در آن عصر بود که آفتاب در امپراتورى انگلیس غروبى نداشت و یک چهارم جمعیت کره ى زمین همراه با یک چهارم مساحت آن، ابوابجمعى آن امپراتورى بودند.

مردم انگلیس به پاس قدردانى از ملکه ویکتوریا هر ساله روز ۲۴ مى مصادف با زادروز ایشان را جشن مى گرفتند. پس از مرگ ملکه ویکتوریا، برپایى جشن تولد او، نماد وفادارى نسبت به خاندان سلطنت بوده است.

در نخستین سالهاى ۱۹۰۰ مردم کانادا مانند دیگر مردمان Common Wealth چنین جشنى را با نام روز امپراتورى بر پاى داشتند. در سال ۱۹۴۷ نام این روز را به روز “کامانولث” تغییر دادند. اکنون سالیان سال است که در کشور کانادا زادروز ملکه ویکتوریا به رسم وفادارى به خاندان سلطنتى انگلیس و نهاد سلطنت با نام “روز ویکتوریا” (Victoria Day) جشن گرفته مى شود و آن در روز دوشنبه اى پیش از ۲۵ مى باشد.

**********

Houshang Saranj - Toronto  ارسال شده در اجتمأعی و فرهنگی‌, تاریخی, نوشته‌ها

نظر شمادرباره گلهای کاکتوس


گلهای کاکتوس مجموعه ایست از نوشته های پراکنده هوشنگ سارنج که به ضرورتِ تعهد نویسنده نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده باور دارد؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه می خواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانشِ گسترده به شاگردی آمده است.